2018-01-12

Externa nyheter

Fler domar tar hänsyn till rennäringen

Det finns en tendens att domstolar tar mer hänsyn till rennäringen nu än vad de gjort tidigare.

Läs mer här