2017-04-05

Externa nyheter

Fler fordon ska gå på el och förnybart

Hela Sverige ska kunna vara med i klimatomställningen. Då behöver fler fordon gå på el och på förnybara drivmedel. Nu presenterar Miljöpartiet förslag för att det ska bli verklighet.

Lär mer här.