2011-12-31

Externa nyheter

Fler överklagar byggandet av ny vindkraft

Antalet överklaganden av vindkraftsetableringar till landets miljödomstolar har ökat kraftigt i år. Tre gånger så många överklaganden har kommit in jämfört med för fem år sedan, visar Ekots genomgång.

Läs hela