2013-09-30

Externa nyheter

Flera produktionsrekord under 2012

Den totala elproduktionen i Sverige har aldrig varit så hög som den var under 2012. El från vattenkraft, vindkraft och från förbränning av avfall satte nya produktionsrekord och den högsta nettoexporten av el någonsin noterades. Allt detta finns att läsa om i preliminär statistik ”El-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen 2012” från Energimyndigheten.

Läs hela