2020-04-07

Externa nyheter

Flexibel vindkraft stabiliserar elnät

Moderna vindkraftverk kan minska effekterna av störningar i elnäten genom både spännings- och frekvensreglering. – Idag försvåras möjligheterna av tekniska krav, incitamentsstrukturer och bristande informationskanaler, säger Mattias Wondollek.

Potentialen för stödtjänster från vindkraftverk är stor i Sverige. Det återstår däremot mycket arbete för att realisera alla möjligheter till spänning- och frekvensreglering, menar Mattias Wondollek. Efter tio år som elnät- och marknadsansvarig på Svensk Vindenergi lämnar han nu branschorganisationen för nya uppgifter på Energiforsk men engagemanget för vind är fortfarande stort.

Läs artikeln från SecondOpinion