2015-10-16

Externa nyheter

Flygande drake som vindkraftverk

Det italienska företag Kitenergy ska ha utvecklat en teknik som utnyttjar kraften i vindar på hög höjd och omvandlar den till elektricitet. Enligt företaget ska vindarna på högre höjder vara starkare och jämnare jämfört med de höjder som konventionella vindkraftverk verkar på. Företaget hävdar att vindkraften som finns på 800 meter är ungefär fyra gånger större än kraften som arbetar vid 80 meter.

Läs hela