2013-11-05

Externa nyheter

Flytande vindkraft igång i havet utanför Japan

Sedan olyckan i Fukushima söker japanerna alternativa energiformer, bland annat vindkraft till havs. Och den japanska havsbottnen kännetecknas av djup, vilket gör den mindre lämplig för massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft genom fasta installationer.

Läs hela