2011-12-02

Externa nyheter

Flytande vindkraftverk har sjösatts

WindFloat, ett vindkraftverk på 2 megawatt, har sjösatts i Atlanten. Vindkraftverket är det första flytande verket i Atlantens vatten och det första i världen att sjösättas utan hjälp av lyftkranar. Cirka 60 företag har samarbetat för att ro i land projektet, bland andra Principle Power och Vestas.

Läs hela