2018-12-12

Externa nyheter

FN uppmanar Norge att omgående stoppa vindkraftutbyggnad

I måndags tog CERD, FN:s rasdiskrimineringskommitté beslut om att uppmana Norge att omedelbart stoppa utbyggnaden av vindkraftparken vid Storheia inom Fosen syds distrikts renbetesområde.

Samerådet har för Fosens räkning inför CERD klagat på Norge och lagt fram på vilket sätt vindkraftparken påverkar Fosen syds renskötsel så negativt. Man menar att etableringen av vindkraftparken strider mot renskötarnas mänskliga rättigheter, både som grupp och individuellt. CERD:s beslut om förbud att arbeta vidare med vindkraftparken gäller fram till att ett slutgiltigt beslut kommer från CERD.

Från Samerådets sida förväntar man sig att regeringen följer FN-beslutet och ser till att Fosen Vind omgående stoppar arbetet med vindkraftparken, enligt pressmeddelandet.

Läs hela artikeln hos Sveriges Radio.