2018-02-19

Externa nyheter

Fokus på planering i ny etapp av forskningsprogrammet Vindval

Vindkraft kan få stor betydelse när elsystemet ställer om till 100 procent förnybart. Därför introducerar forskningsprogrammet Vindval planering som ett nytt fokusområde. Vi tror att den storskaliga utbyggnaden av vindkraft fortsätter, och då blir det allt viktigare att utveckla planeringen och hur avvägningar mellan intressen kan göras även på en större skala, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.

Läs mer här