2011-12-14

Externa nyheter

Följ bygget av Sveriges största vindkraftverk

Längs ut i Göteborgs hamn reser sig det som ska bli Sveriges största vindkraftverk. Turbinen på 4,1 MW ska ge 15 miljoner kilowattimmar om året men också stärka svensk vindkraftforskning.

Läs hela