2012-11-09

Externa nyheter

Folkpartiet om energipolitiken

Folkpartiet har gjort sig känt som en stark kärnkraftsförespråkare, men partiet vill inte att det är politiken som ska styra om el produceras på det ena eller andra sättet. Istället är man för att styra energimarknaden genom att reglera miljöfrågorna på ett mera övergripande plan. Eva Flyborg är mycket negativt inställd till vindkraften överhuvudtaget. Hon menar att den kommunala vetorätten mot vindkraft är bra.

Läs hela