2017-08-14

Externa nyheter

För­svaret har inte all­tid ve­to­rätt mot vind­kraft

Re­ger­ingen har gett Lunds kom­mun rätt om ett vind­kraft­verk som Försvarsmakten vill ha bort. Vind­kraft­verket står på Skå­ne­gårdars mark i Häl­le­stad. På grund av att hästar är en del av verk­sam­heten har för­svaret inte flugit över markerna där vind­kraft­verket står. Ändå ville allt­så Försvarsmakten ha bort det.