2019-03-11

Externa nyheter

För att klara klimatmålen – koldioxiden måste grävas ned

”Fast metoden medför stora risker”. Det börjar bli mycket ont om tid om världens länder ska klara 1,5-gradersmålet.

Enda möjligheten att lyckas enligt många experter är att vi fångar in och gräver ned koldioxiden. Tekniken finns för detta, men befinner sig ännu i sin linda…

Läs hela nyheten i NyTeknik.