2015-04-29

Externa nyheter

För långa handläggningstider för vindkraft

Ett beslut ska ta högst 180 dagar, från det att fullständig ansökan lämnats in tills beslutet är taget. Så ser regeringens målsättning ut. Men i verkligheten dröjer det ofta mycket längre innan projektörerna får svar. Det största hindret för att nå målet 30 TWh till år 2020, är segdragna och dyrbara tillståndsprocesser, säger Carl-Arne Pedersen, vice ordförande i Svensk Vindkraftförening.

Läs hela