2018-04-11

Externa nyheter

Fördubblad kapacitet för vindkraft till 2027

Jordens vindkraftverk kan fördubbla sin kapacitet till år 2027 förutspår Make Consulting i sin globala prognos.

USA är ett av de ledande länderna när det kommer till vindkraft, men redan 2022 förväntas utbyggnaden nå en tröskel – och sedan mattas av i takt med att rådande skattelättnader fasas ut. Det visar forskning från Make Consulting. Men experternas globala prognos är ändå mycket positiv, för flera marknader är på uppgång.

I Europa går trenden mot vindkraft till havs, inte minst i Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland. Enligt forskarna byggs hälften av ländernas nya anläggningar offshore. För Frankrike, Tyskland och Holland ligger motsvarande siffra på tio procent. Över en tioårsperiod förväntas en fjärdedel av all ny vindkraft som produceras i Europa komma från anläggningar till havs.

Läs mer här