2015-08-25

Externa nyheter

Föreningar fick pengar från himlen

Åtta föreningar delar på den vindbonus som delas ut av Stena Renewable. Vindkraftsbolaget bidrag omvandlas till utegym, tält och en cykel. Stena Renewable har 96 vindkraftsverk runt om i landet, och för varje verk avsätts 10 000 kronor per år till det lokala föreningslivet. Vindparken i Fredriksdal genererar på så sätt 100 000 kronor.

Läs hela