2020-09-17

Externa nyheter

Företagande och jobb får mig att rösta ja till vindkraft

Elanvändningen i Sverige förutspås att öka kraftigt. Elmixen i Sverige i dag består av vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, biokraft och lite solkraft. Det vi i dag har störst möjlighet att bygga ut är vindkraft. Det skriver Carl-Johan Åkerstedt, ordförande Företagarna Malung-Lima-Sälen, i Falu Kuriren

Läs artikeln på DT debatt.