2012-06-19

Externa nyheter

Företagen bromsar in

Den svenska ekonomin utvecklades svagt positivt under det första kvartalet 2012. Men i kölvattnet av vårens turbulens och osäkerhet i Sydeuropa vänder ekonomin nu åter nedåt. Den svenska industriproduktion och exporten minskar, samtidigt som hushållen blir allt mer försiktiga. BNP ökar under 2012 med 0,2 procent. Ett positivt utfall i det grekiska valet dämpar turbulensen något, men bidrar till en återhämtning först under vintern och år 2013.

Läs hela