2021-03-30

Externa nyheter

Företagen som satsar på grönt stål tror inte på kärnkraft

Flera miljardsatsningar på grönt stål, som kommer kräva enorma mängder el, har sjösatts i Norrbotten. Men investerarna bakom det gröna stålet, vill helst slippa kärnkraften .

Sverige hoppas bli världsledande inom grönt fossilfritt stål, frågan är då om kärnkraften är tillräckligt grön. Carl-Erik Lagercrantz är grundare till och ordförande till tjugofemmiljarders-satsningen på H2 Greensteel – ett nytt fossilfritt stålverk i Boden.

– Vi valde Sverige för det finns hög del förnyelsebart i energimixen, och elen har bra pris. Jag är ingen stor förespråkare av kärnkraft, jag tror det är lättare att säga ”grönt stål” om man bara har sol, vind och vatten.

Läs nyheten från SVT.