2019-02-07

Externa nyheter

Förlängt tillstånd för vindkraftspark

Zinkgruvan Vindkraft AB har nu ytterligare ett och ett halvt år på sig att slutföra vindkraftsparken i norra Godegård. Mark- och miljödomstolen undanröjer ett tidigare beslut att bolagets tillstånd inte skulle förlängas.

Projektet omfattar totalt 20 verk på båda sidor gränsen mellan Motala och Askersunds kommuner. Fyra av dem hamnar på två fastigheter i Motala.

Läs hela artikeln i MVT.