2013-01-21

Externa nyheter

Förnyat förtroende för Strömsunds vindkraftsutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelade under fredagen att Hjalmar Strömerskolan i Strömsund får fortsätta bedriva den tvååriga YH-utbildningen till vindkrafttekniker. Myndigheten beviljar medel till utbildningar för två år i taget.

Arbetsförmedlingen har även meddelat att Hjalmar Strömerskolan får en förlängning av den 20 veckor långa utbildningen till montör och installatör för vindkraft.

Läs hela