2017-01-18

Externa nyheter

Förnybar energi är framtiden för Sverige

I två separata insändare den 9 januari hävdar Sivert Göthlin och Mattias Bäckström Johansson att förnybar el är en gigantisk förlust för samhället.

Göthlin menar att det bästa vore att riva upp besluten att stänga fyra kärnkraftsreaktorer till 2020 och istället satsa på underhåll och modernisering av kärnkraften. Debattörerna baserar sina argument på historiska data gällande kostnaderna för förnyelsebar energi. Utvecklingen inom denna sektor går nu så snabbt att många inte hinner fånga upp de faktiska kostnader, som kan beräknas för ny elproduktion. Kostnaderna för vindkraft har minskat med 60 procent de senaste 20 åren. För solkraft har samma reduktion skett på 5 år.

Läs mer här