2013-03-19

Externa nyheter

Förnybar energi billigast om inte alla producerar

År 2014 ska Europa ha en gemensam elmarknad. Det är EUs mål. På vägen dit finns en mängd fallgropar. Men om Europas ytterområden står för produktionen av vind- och solel blir övergången till förnybar el i alla fall betydligt billigare.

Läs hela