2019-02-01

Externa nyheter

Förnybar energi i EU ersätter kolkraft i ökad utsträckning

Kolkraften minskar mest i länder som använder mest förnybar energi, säger en färsk rapport. Detta vederlägger påståendet om att dessa länder vänder sig i första hand till gas som ett alternativ till kol på kort sikt.

Ny energiproduktion från vind-, sol- och biomassa har ersatt tydligt användningen av kol under året 2018…

Läs hela artikeln hos Energinyheter.