2020-08-22

Externa nyheter

Förnybar energi ökar men kolkraften minskar inte tillräckligt snabbt

Förnybar energi är nu lika stor som kärnkraften. Elproduktionen från sol- och vindkraft har ökat snabbt, den motsvarar nu drygt tio procent av den globala elproduktionen. Samtidigt minskar inte elproduktionen från kolkraft tillräckligt snabbt för att 1,5 gradersmålet ska kunna uppfyllas.

Läs artikeln från Supermiljöbloggen.