2012-06-01

Externa nyheter

Förnybar energi – om svenskarna själva får välja

Enligt en ny undersökning blir kärnkraften utklassad av de förnybara energislagen. Enligt en fråga till 1000 svenskar vill 54 procent främst satsa pengar på förnybar energi såsom vindkraft, sol- och bioenergi. Bara 16 procent vill investera i ny kärnkraft, det är färre än de 20 procent som vill satsa på energieffektiviseringar.

Läs hela