2016-10-07

Externa nyheter

Förnybar energi redan billigare än fossil

Som globalt genomsnitt är redan kostnaden för förnybara energikällor lägre än kostnaderna för fossil energi, i synnerhet på marknader som tar in klimatkostnader i kalkylerna genom att sätta ett pris på koldioxiden, enligt rapporten ”End of the load for coal and gas”.

Läs hela artikeln på sverigesnatur.org