2020-05-25

Externa nyheter

Förnybara energikällor gynnas av coronakrisen

Omställningen till förnybara energikällor gynnas av coronakrisen, visar en ny analys. Framförallt på grund av att kolkonsumtionen minskar, rapporterar Di.

Sol- och vindkraft gynnas kraftigt av coronakrisen, då det är en billigare och mer pålitlig energikälla i coronatider. Indien, världens näst största konsument av kol, har minskat sin användning av källan med 30 procent sedan coronautbrottet.

Läs artikeln från fPlus.