2020-02-06

Externa nyheter

Förnybara energikällor kan ge fler jobb än kolkraft

Förnybara energikällor skulle skapa fler jobb än kolindustrin i de regioner av Europa där kolsektorn är särskilt stark, enligt en officiell EU-studie.

Hur omställningen till förnybara energikällor påverkar arbetsmöjligheterna i EU:s kolregioner beskrivs i en ny rapport från Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC). Studien visar att i majoriteten av regionerna skulle omställningen skapa fler jobb än som finns inom kolsektorn i dag.

Läs artikeln från Supermiljöbloggen.