2011-05-25

Externa nyheter

EREC: Sätt förnybarhetsmålet till 45 procent år 2030

Det europeiska förnybarhetsrådet (EREC) uppmanar EU att formulera ett nytt bindande förnybarhetsmål. EREC föreslår att 45 procent av den totala energianvändningen i EU ska komma från förnybara energikällor år 2030. Detta ska ses som en naturlig fortsättning på det nuvarande målet om att 20 procent av energianvändningen i EU ska komma från förnybara energikällor år 2020.

Läs hela