2013-09-13

Externa nyheter

Förnybarhetsrådet inbjuder till lunchseminarium: Svensk energi i ett Europeiskt perspektiv

Lunchseminarium: Svensk energi i ett Europeiskt perspektiv – Om en idé från Förnybarhetsrådet. Den 19 september arrangerar Förnybarhetsrådet ett lunchseminarium med rubriken, Svensk energi i ett Europeiskt perspektiv – Om en idé från Förnybarhetsrådet.

Plats: Europahuset i Stockholm. Program och anmälan

Välkommen!