2013-09-19

Externa nyheter

Förnybarhetsrådet presenterar idé om en svensk energi i ett europeiskt perspektiv

Branschorganisationerna Svebio, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen har i ett gemensamt Förnybarhetsråd tillsammans bedömt vad den industriella utvecklingen de senaste åren innebär för förnybar energi i Sverige. Rådets perspektiv presenteras i dag vid ett lunchseminarium på Europahuset i Stockholm.

Läs hela