2018-01-08

Externa nyheter

Förnybart står för 86 procent av all ny elkraft inom EU

Förnybar energi stod för 86 procent av all nyinstallerad kapacitet inom EU under 2016, visar rapporten »Renewable energy in Europe – 2017 Update« från Europeiska miljöbyrån (EEA). Motsvarande andel på global nivå är 62 procent.

Läs mer här