2019-10-10

Externa nyheter

Förnybartsektorn sysselsätter 11 miljoner människor globalt

Allt fler länder går mot en större andel förnybar energiproduktion. Idag sysselsätts omkring 11 miljoner människor i förnybartsektorn världen över.

Nationell politik, i kombination med fallande tekniska kostnader och ett brådskande behov av att möta klimatutmaningen, har drivit på utvecklingen mot en växande bransch med ökande antal arbetstillfällen.

Läs rapporten från IRENA.