2017-01-12

Externa nyheter

Förnyelsebar el räcker till hela Norden

De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen på utbyggnad av enbart förnyelsebar energi men det kräver rätt mix av energikällor och anpassning av både lagringsmöjligheter och distribution. Den slutsatsen kan dras av en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats i tidskriften Nature Energy.

Läs mer här