2018-11-28

Externa nyheter

”Förnyelsebar energi minskar makten för diktaturer”

EU borde snabba på övergången till förnyelsebar av energi geopolitiska skäl. De flesta länder som tjänar pengar på olja är diktaturer, skriver Mikael Josephson.

En aspekt som i diskussionerna kring energiförsörjning och de därmed sammanhängande miljö- och klimatkatastrofer som diskuteras ytterst sällan i medier är det geopolitiska problemet.

Läs debattartikeln i DN Åsikt.