2017-09-04

Externa nyheter

Förnyelsebar energi till havs innebär affärsmöjligheter

En helt ny, stor och global marknad håller på att växa fram – förnyelsebar energi från havet. Det kan till exempel handla om el från havsbaserad vindkraft, vågkraft och tidvatten. Mycket talar för att en helt ny industri håller på att växa fram bedömer organisationen Triple Steelix vars mål är att stimulera nytänkande inom stål- och verkstadsindustrin.

 

Läs mer här