2015-04-02

Externa nyheter

Förordning för effektivare vindkraftsutbyggnad och lägre elkostnader

Vindkraft ska byggas där det är mest kostnadseffektivt och råder bäst förutsättningar totalt sett, framför allt i goda vindlägen. Regeringen möjliggör nu för ännu effektivare vindkraftsutbyggnad och därmed också lägre kostnader för elkunderna genom en ny förordning.

Läs hela