2019-01-17

Externa nyheter

Forskare: Det här är bästa skatten för miljön

Skatt på koldioxid och subventioner på förnyelsebar energi. De är de mest effektiva politiska styrmedel vi har för att stoppa klimatförändringarna. Detta enligt en ny vetenskaplig artikel.

Flyg inte så ofta, cykla till jobbet och ät mindre kött. Tipsen för vad konsumenter ska göra för att hjälpa klimatet är många. Men vad ska de som är vid makten göra för att klimatmålen ska nås?

Koldioxidskatt — bästa lösningen

Thomas Sterner är miljöekonom på Göteborgs universitet. Han har skrivit en ny vetenskaplig artikel om politiska styrmedel för olika miljöproblem. Enligt honom är det generellt sett accepterat av ekonomer att en allmän skatt på koldioxid är den billigaste och snabbaste lösningen på klimatförändringarna.— Hade alla världens länder haft hälften så hög skatt på koldioxid som Sverige så hade vi sett en kolossal förändring, det hade kanske räckt hela vägen.I Sverige har vi en koldioxidskatt på runt 1000 kronor per ton koldioxid som släpps ut, men den tillämpas inte på alla utsläpp.Thomas Sterner menar att det inte räcker med att bara gå över till klimatsmarta alternativ. Om vi byter ut alla våra lampor, bilar och plast betyder det även att priset på kol och olja minskar.— Utan en allmän skatt på koldioxid kommer någon entreprenör bara att utnyttja det låga priset, man måste angripa den totala efterfrågan, säger Thomas Sterner.

Subventioner till förnyelsebar energi

Men hur populärt är det att höja skatter? Många politiker går ju till val på att göra motsatsen. Thomas Sterner säger att det inte räcker att minska koldioxidutsläppen, man måste även investera i förnyelsebar energi. Här tror han att politikerna har lättare att enas.— Subventioner på förnyelsebar energi kan snabba på den tekniska utvecklingen och de är dessutom mer politiskt acceptabla. I Tyskland har man stora subventioner på solceller på tak och det har visats fungera väldigt bra, säger Thomas Sterner.Men med så stort fokus på skatter, finns det en risk att klimatfrågan blir en vänsterfråga? 

— Det kanske kan låta så för att man använder ord som skatt och subventioner, men jag vet inte om det nödvändigtvis finns en koppling. Det handlar bara om att reglera marknaden. Idag accepterar man att helt oreglerad kapitalism inte är bra för miljön, säger Thomas Sterner.

Studien publicerades i Nature Sustainability.

Läs artikeln hos SVT Nyheter.