2020-02-24

Externa nyheter

Forskare från Chalmers ifrågasätter notan för omställningen från kärnkraft till förnybar energi

Att ersätta energin från våra kärnkraftverk med förnybar energi kan bli betydligt billigare än man tidigare trott, menar forskare från Chalmers.

Frågan om hur vi ska få elektricitet i framtiden har blivit kontroversiell och är flitigt omdebatterad. Runt år 2040 beräknas de svenska kärnreaktorernas bäst före-datum till. Då är alternativen att antingen bygga nya kärnreaktorer eller att förlita oss på förnybara energikällor, främst sol och vind med vattenkraft som baskraft.

Hör inslaget och läs artikeln från SR.