2019-10-01

Externa nyheter

Forskare: Mer behövs om industrin ska nå nollutsläpp till 2045

Regeringens 600 miljoner till industriklivet är nödvändigt, men räcker inte för att nå nollutsläpp 2045. En klimat- och industripolitik där staten och andra offentliga aktörer koordinerar insatser på olika politikområden behövs, skriver sju forskare från Rise och Chalmers.

Trots stor vilja att minska klimatpåverkan fortsätter de globala utsläppen av växthusgaser att öka. En skarp kursändring krävs om vi ska nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst under 1,5 grader.

Läs debattartikeln i Altinget.