2017-12-06

Externa nyheter

Forskare optimerar flödesbatterier för energilagring

Flödesbatterier är särskilt lämpade för storskalig energilagring, till exempel i samband med vindkraftpark, anser en grupp internationella och danska forskare.

Läs mer här