2015-11-26

Externa nyheter

Forskning för att minimera digitala störningar

Med hjälp av metoder som utvecklats av finska statens Tekniska Forskningscentral (VTT) ska det vara möjligt att konstruera vindkraftparker med minimerad effekt på tv-sändningar och mobil kommunikation. Metoder och verktyg som utvecklats i forskningsprojektet tillåter en optimal plats identifieras för vindkraftverk, där störningar på tv-sändningar och mobila uppkopplingar kan minimeras.

Läs hela