2015-05-08

Externa nyheter

Forskning visar att ljud från vindkraftverk kan störa

Vindkraften breder ut sig över länet men nu visar ny forskning att ljuden från vindkraftverk kan störa närboende. I nuläget kan de varken utesluta eller bekräfta att hälsan påverkas av bullret, men störningarna kan på sikt leda till att de närboende kan få hälsoproblem.

Läs hela