2013-09-05

Externa nyheter

Forskningsprojekt följer kungsörnar med GPS

Kungsörnar i Norrland spåras med satellitsändare i ett forskningsprojekt. Vi tittar på hur stora områden kungsörnen behöver och hur långt bort vindkraftverken bör vara från ett bo, säger Tim Hipkiss på Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs hela