2013-06-12

Externa nyheter

Forskningsprojekt inom vindkraft i kallt klimat får 31 miljoner kronor

Energimyndigheten har beviljat forskningsstöd på drygt 31 miljoner till 10 projekt för att ta fram ny kunskap och utveckla nya tekniska lösningar inom området för vindkraft som etableras i kallt klimat.

Läs hela