2011-05-12

Externa nyheter

Forskningsprojekt om renar och vindkraft

Påverkar vindkraften renarnas beteende? Just nu pågår två forskningsprojekt i Norrbotten kring renar och vindkraft, i områdena omkring Malå och Markbygden utanför Piteå för att ta reda på detta. Markerna är attraktiva för framtida vindkraftsutbyggnad.

Läs hela