2020-08-28

Externa nyheter

Förslag på gång om havsbaserad vindkraft

Ett regeringsförslag om stöd till havsbaserad vindkraft är att vänta under hösten. Detaljerna meddelas först vid lanseringen, men klart är att förslaget kan få en annan utformning än vad som hittills diskuterats.

Regeringen har till sist agerat i vindkraftsfrågorna. Den 13 augusti lades förslag om stoppdatum i elcertifikatsystemet – den 31 december 2021 – samtidigt som Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för att höja den reducerade inmatningstariffen för vindkraftsanläggningar från 1,5 till 2,3 megawatt.

Läs artikeln från Second Opinion.