2018-12-19

Externa nyheter

Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030

Energimyndigheten föreslår ett stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter den 31 december 2030. Syftet med elcertifikatsystemet är att stimulera en marknadsdriven och teknikneutral utbyggnad av förnybar elproduktion, för att kunna nå produktionsmålet till så låg kostnad som möjligt. Ett datumstopp är den stoppmekanism som mest bibehåller dessa funktioner.

Elcertifikatsystemet är Sveriges primära stödsystem för förnybar elproduktion, och sedan systemet infördes 2003 har den förnybara elproduktionen ökat med nästan 32 TWh. Det motsvarar mer än en femtedel av Sveriges elanvändning. Genom systemets teknikneutrala och marknadsbaserade utformning har utbyggnaden skett på ett kostnadseffektivt sätt, till en låg kostnad för slutkonsumenter av el.

Läs hela pressmeddelandet hos Energimyndigheten.

Läs Svensk Vindenergis pressmeddelande och kommentar till beskedet.